Goed doel

Rijden met 3 redenen

GO!Wheels wordt georganiseerd door vrijwilligers van JCI, twee Rotary Clubs en Lions Club Geldermalsen. Met de opbrengst zijn de afgelopen jaren 9 goede doelen gesteund. Speciaal voor deze jubileumeditie steunen we maar liefst 3 lokale goede doelen, waarmee we sinds de oprichting in totaal ruim €100.000,- aan lokale goede doelen doneren.

Zeventien lokale kinderen gaan in Zambia onder de vlag van World Servants klaslokalen bouwen. De reis- en verblijfkosten worden grotendeels door henzelf bijeengebracht, GO!Wheels geeft hen een flinke duw in de rug. Los van de bijdrage voor Zambia neemt ieder kind een unieke ervaring mee terug, die ongetwijfeld leidt tot nieuwe toekomstige initiatieven op het gebied van zorg voor de meest kwetsbaren. www.worldservants.nl/actieplatform/groep/geldermalsen

Bloemfonteijn is een lokaal zorglandgoed met 33 verstandelijk gehandicapte bewoners. GO!Wheels maakt de aanschaf van een ‘Tovertafel’ mogelijk, die met hand- en armbewegingen lichtanimaties projecteert. De spellen die hiermee gespeeld kunnen worden zorgen voor plezier en verbeterde motoriek en zijn een enorme stimulans en voor kinderen met een verstandelijke handicap. www.bloemfonteijn.nl

Betuwe Wereldwijd tenslotte, is een lokale welzijnsorganisatie die al 30 jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Oude naaimachines en gereedschap worden in Culemborg opgeknapt en klaargemaakt voor projecten in Afrikaanse ontwikkelingslanden, zodat die gemeenschappen daar zelf kunnen bouwen aan hun ontwikkeling. www.betuwewereldwijd.nl