Goed doel

In 2024 gaat GO!Wheels door met het doel waar zij al jaren vol enthousiasme en dankzij alle steun aan werkt: het financieel ondersteunen van een concreet lokale goede doelen. Dit jaar is dat niet één, maar op deze 15e editie steunen wij vier goede doelen!Stichting Avond4Daagse

Sinds 2023 is door een klein aantal vrijwilligers de kar getrokken om de Avond4Daagse in Geldermalsen tot een succes te maken. Om dit succes door te kunnen zetten steunen wij de organisatie in deze volgende stap, waarbij een beloning voor de deelnemers en stukje verdere professionalisering voor de organisatie centraal staat.

https://www.a4dgeldermalsen.nl/


Jeugdcorso

Met behulp van de bijdrage van Go Wheels zal onze stichting er dit jaar naar streven om de volledige financiering en aanschaf van het nieuwe onderstel rond te krijgen. We willen dit onderstel uiterlijk tijdens het Fruitcorso van 2025 in de corsowagen operationeel hebben. 2025 kan pas, omdat het huidige ontwerp al in een vergevorderd bouwstadium is. Het doel is om in oktober 2024 te starten met het maken van het zelfrijdend onderstel.


De jeugdwagen is een thuisbasis voor kinderen vanaf 8 jaar tot ongeveer 16 jaar. Hierna mag men in de begeleiding van de jeugdwagen.

Tijdens de bouw van de wagen leren we de jeugd:

- Als team een prestatie te leveren in de vorm van het uitvoeren van het ontwerp.

- Leren met een wedstrijd om te gaan. Dat betekent leren met verlies, maar ook met winst om te gaan.

- Creatief ontwikkelen.

- Omgaan met andere kinderen, maar ook met ouderen van bijvoorbeeld de grote wagen.

https://www.facebook.com/corsogeldermalsen/?locale=nl_NL


Jeugdcircus Pippin

Jeugdcircus Pippin is een enthousiaste groep kinderen en jongeren die iedere week les hebben in circusvaardigheden. De circusvaardigheden die aan bod komen zijn onder ander acrobatiek, eenwieler, ballopen, diabolo, (vuur)jongleren, trapeze, koorddansen en tissue. Ze werken ieder jaar toe naar een kerstvoorstelling en een eindvoorstelling. De sponsorbijdrage van GO!Wheels gaat door Jeugdcircus Pippin gebruikt worden voor de aanschaf van een mobiele audio installatie.

https://circuspippin.nl/


Comité 4 en 5 Mei

Comité 4 en 5 mei wil in 2025 een speciale kinderactiviteit organiseren in verband met 80-jaar bevrijding. Een sponsorbijdrage van GO!Wheels gaat hun helpen dit te realiseren.

https://4en5meigeldermalsen.nl/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


De gesponsorde doelen door GO!Wheels

In de afgelopen jaren heeft GO!Wheels al meer dan EUR 140.000,-- kunnen uitreiken en daarmee vele goede doelen ondersteund, waaronder: