Goed doel


In 2022 gaat GO!Wheels dus door met het doel waar zij al jaren vol enthousiasme en dankzij alle steun aan werkt: het financieel ondersteunen van een concreet lokaal goed doel. Zo probeert GO!Wheels haar steentje bij te dragen aan maatschappelijke waardecreatie.


Stichting Help Elkaar

Stichting Help Elkaar biedt in de gemeente West Betuwe en omstreken diegenen die door (financiële) tegenslag rond de armoedegrens leven (minima, ZZP’ers, statushouders, AOW’ers, etc.) een laagdrempelige mogelijkheid tot sociaal contact, activiteiten, alsmede hulp in de eerste levensbehoeften.

De doelgroep van Stichting Help Elkaar loopt meestal niet met zijn problemen te koop, want armoede is helaas nog vaak een onbegrepen onderwerp en dit onbegrip leidt in vele gevallen tot een sociaal isolement.Door mensen in hun waarde te laten, een luisterend oor te bieden waar mogelijk, begeleiding te bieden naar de juiste instanties en activiteiten te organiseren die weer wat zin geven aan het bestaan, hoopt Stichting Help Elkaar dat mensen weer enigszins zelfstandig in de maatschappij kunnen staan. Samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties is hierbij voor Stichting Help Elkaar van cruciaal belang.

Onder de huidige omstandigheden van stijgende inflatie, energiearmoede en de vluchtelingen vanuit Oekraïne zullen steeds meer mensen afhankelijk worden van de hulp van lokale organisaties zoals Stichting Help Elkaar.


Opbrengst naar de kinderen uit Oekraïne

De opbrengst van GO Wheels 2022 zal volledig ten goede komen aan de kinderen van de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Juist deze kinderen betalen vaak de prijs van armoede!

Er liggen nu enkele ideeën op tafel, waaronder een integratieactiviteit voor de kinderen uit Oekraïne, met kinderen uit onze eigen doelgroep, die van integreren doe je Samen! en lokale kinderen. Tevens is Stichting Help Elkaar in gesprek met een school in Beesd die zich speciaal richt op de kinderen uit Oekraïne. De Oekraïense kinderen mogen bij Stichting Help Elkaar komen shoppen voor zomerkleding en wat extra’s.

Stichting Help Elkaar is dankbaar voor uw bijdrage als deelnemer en als sponsor!Geldermalsen On Wheels is een initiatief van:

Rotaryclub Geldermalsen

Rotaryclub Geldermalsen – Waalkant

Lions Club Geldermalsen

JCI Lek en Linge